contact en info

  e-mail: secgoudsberg@gmail.com

  Hessenweg 85

  6741JP Lunteren

   T: 06 1261 8961

  IBAN: NL77 RABO 0329 5504 46

  KvK 71325910

  RSIN 858670653

  Dit is de website van de Stichting Educatiecentrum de Goudsberg.

  De Stichting is op 22 maart 2018 opgericht. De aanleiding voor deze oprichting was de aanwijzing als rijksmonument van de zogeheten "Muur van Mussert" op de Goudsberg in Lunteren

  Reeds in 2014 hebben de Stichting Erfgoed Ede en de Erfgoedvereniging Bond Heemschut, gesteund door de historische verenigingen Oud Lunteren en Oud Ede, de toenmalige minister verzocht tot deze aanwijzing over te gaan

  In de de motivattie van het verzoek aan de minister werd gesproken over de noodzaak om de onmiskenbare zwarte bladzijde in ons geschiedenisboek te onderkennen, en middels educatie ook het verhaal van de collaboratie vóór en tijdens WO2 te vertellen.

  "De Muur" vormt wat de Duitsers een "Mahnmal" noemen, een monument dat niet alleen dient ter herinnering, maar ook als waarschuwing. "De Muur" leent zich dan ook bij uitstek voor het vertellen van dit, en andere verhalen.

  Recent heeft de huidige minister besloten "de Muur" c.a. aan te wijzen als rijksmonument.

  Reden om de reeds langer in voorbereiding zijnde stichting op te richten.

  ELders op deze site, onder het menupunt "Over de SEC"", vindt u de statuten, met daarin het doel van de stichting, alsmede het beleidsplan 2018-2022 waarin aangegeven wordt hoe de stichting haar doel denkt te bereiken

  © 2018 Stichting Educatiecentrum de Goudsberg /J. Kijlstra. All Rights Reserved.